Disclaimer

PM Square BV

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door PM Square BV (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Spijkerstraat 321 2, 6828 DK te Arnhem. PM Square BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Arnhem onder nummer 09103873

Inhoud website

De informatie op de website van PM Square BV is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

PM Square BV streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is.

PM Square BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Diverse links

Deze website bevat links naar websites van derden die niet door PM Square BV gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is PM Square BV niet aansprakelijk.

Auteursrechten

PM Square BV bezit het auteursrecht op de informatie die via www.pm-square.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie – anders dan voor persoonlijk of niet commercieel gebruik – te verspreiden of te kopiĆ«ren zonder toestemming van PM Square BV.

Uw privacy

PM Square BV vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM Square BV is het niet toegestaan links naar sites van PM Square BV weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

PM Square BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.